Cursus Leiding geven, Leiding nemen

Ervaar de ultieme communicatie tussen dirigent en orkest en ontdek de parallellen met leiding geven en leiding nemen in uw organisatie. Elke organisatie streeft naar een perfecte samenwerking tussen leiding en het team. Echter in de praktijk blijkt dat veel problemen lastig op te lossen zijn. Het ‘weten’ hoe de ideale situatie eruit ziet leidt nog niet tot een succes¬volle uitvoer ervan. Het blijft mensenwerk en mensen reageren vaak meer met onderbuikgevoel dan met ratio. Op basis van de beginselen van Action Learning maken we een vertaalslag van de samenwerking tussen orkest en dirigent naar uw organisatie. Marcel Geraeds is Certified Action Learning Coach (CALC) en zal uw dirigent, cursusleider en host zijn in dit traject.